Hur funkar Humlans herbarium?

  • Humlans herbarium är en fantastisk blomsterbok av Stefan Casta och Maj Fagerberg som kom ut 2012. Det är en flora, växtpress och herbarium i ett!

    I boken pressenteras 18 vanliga bommor på tre sidor var. På var fjärde sida finns ett utrymme att klistra in blomman mellan boksidan och ett smörpapper. Längst bak finns en växtpress och en beskrivning om hur det går till. 

    Här finns en film som visar hur man kan använda boken!

    Här kan du läsa mer om boken.