Stefan Casta på IBBY Honour List

  • Stefan Casta och Huset där humlorna bor kommer att representera Sverige i Författarkategorin i IBBY Honour List 2014.

    IBBY Honour List är en unik sammanställning av nyligen publicerade böcker från ett sextiotal olika medlemsländer i IBBY. I en katalog presenteras ett urval böcker, vars författare, illustratörer och översättare IBBY-sektionerna i de medverkande länderna anser vara särskilt intressanta för andra länder att uppmärksamma.

    IBBY Honour List har funnits sedan 1956 och är ett betydelsefullt redskap för att främja IBBYs målsättning om att med hjälp av barnlitteratur "bygga broar mellan människor och länder". Katalogen kommer ut vartannat år och sprids till alla IBBY-länder, som nu uppgår till ca 70 st. Böckerna presenteras i en utställning, som turnerar över hela världen på konferenser och mässor.

    Ur motiveringen:

    "Ömsint och respektfullt presenteras läsaren för tioåriga Myra Johanna , huvudperson i Huset där humlorna bor. Det är en poetisk berättelse om ett ensamt barn, där ensamheten inte är något problem. (…) Leken är en del av livet, och livet är en del av naturen. Så svävar berättelsen mellan dröm och verklighet i en magiskt realistisk berättelse genomsyrad av romantisk naturuppfattning och fantasin som verktyg. Detta är ett gott exempel på modern crossoverfiktion med en stark lyrisk dimension där romantikens naturuppfattning ges nytt liv och där det surrealistiska väntar bakom om hörnet."