Huset där humlorna bor får Certificate of Honour

  • Huset där humlorna bor av Stefan Casta får Certificate of Honour 2014. Boken har uppfyllt IBBY´s målsättning om att verka för Internationell förståelse genom barnboken.

    Läs gärna mer här;

    http://ibby.se/priserutmarkelser/honour-list/