Lärarhandledningar!

  • Vi på Bokförlaget har en del lärarhandledningar att tillgå.

    Plupp: lärarhandledningen har tagits fram av Elisabet och Sandra Brömster till kommande utställning om Plupp, gjord av barnutställningar.nu.

    Ponnykompisar: har tagits fram av Malin Eriksson.

    Doboy är död, noveller: har tagits fram av Helen Törnqvist på Kista International School.

    För att få tillgång till materialet, kontakta hanna@opal.se