Att ge ut böcker är som att skriva brev till sin käresta. Böcker som innehåller allt det underbara som kan uttryckas med ord. Allt det spännande, det gåtfulla, ömhet, glädje, raseri och tillgivenhet som kan uttryckas i bilder.

Bokförlaget Opal är ett fristående och starkt förlag på den svenska barnboksmarknaden. Förlaget ger ut kvalitetsinriktad utgivning för barn och ungdom av både etablerade författare/illustratörer och debutanter.
Större delen av förlagets utgivning är böcker av svenska författare och illustratörer men även översatt litteratur ges ut. Utgivningen består av böcker för alla åldrar, från pekböcker för de allra minsta till romaner för ungdomar som redan är vuxna.

Opal är inte ett så stort förlag men vår utgivning når ut till många. Både i vårt land och i främmande länder tack vare våra författare och konstnärer.

Du hittar Bokförlaget Opal på Facebook, Instagram och Twitter.


Bengt Christell Förläggare och VD

Bengt Christell Förläggare och VD »


Catrine Christell, Förläggare och Foreign Rightsansvarig

Catrine Christell, Förläggare och Foreign Rightsansvarig »


Lena Olofsson, Ekonomiansvarig

Lena Olofsson, Ekonomiansvarig »


Melina Nordstrand, Sälj- och marknadsföringsansvarig

Melina Nordstrand, Sälj- och marknadsföringsansvarig »


Hanna Smedberg, PR- och informationsansvarig, ansvarig digital utgivning

Hanna Smedberg, PR- och informationsansvarig, ansvarig digital utgivning »


Sara Ruder, Redaktör

Sara Ruder, Redaktör »


Anja Eriksson, Redaktör

Anja Eriksson, Redaktör »


Dorothea Hygrell, Redaktör

Dorothea Hygrell, Redaktör »


Kerstin Elias Costa, Redaktör, Vikarie

Kerstin Elias Costa, Redaktör, Vikarie »