Barnbok vill hjälpa fjällräven

 • Pressmeddelande från Bokförlaget Opal 2014-01-09

  Bokförlaget Opal ger ut en faktabok om ett av våra mest utrotade djur, fjällräven. Det sker i samarbete med det norsk-svenska bevarandeprojektet Felles Fjellrev. Boken riktar sig till barn och berättar om fjällrävens liv under ett år. 

  Möt fjällräven, en faktabok för barn av Nina E. Eidem Terje Borg, Camilla Næss och Inger Lise Belsvik

  Tidigare fanns det flera tusen fjällrävar i de svenska och norska fjällen, men nu finns det bara några hundra kvar. I den här boken får man genom berättelsen veta mer om ett av våra mest utrotningshotade djur, fjällräven. Vi får följa fjällräven under ett år och får reda på vad fjällräven äter, var den bor, vad den har för fiender och att den är helt beroende av goda lämmelår för att inte utrotas helt.

  Boken är ett samarbete mellan Norge och Sverige och vi får också reda på vad länderna gör för att skydda fjällräven från att dö ut. Boken avslutas med några sidor kortfattad fakta.

  Projektet Felles fjellrev är uppdragsgivare för boken och har sett till att den finns på svenska, norska, sydsamiska, engelska och tyska.

  Felles Fjellrev är ett norskt-svenskt bevarandeprojekt för fjällräv, en av våra mest hotade däggdjursarter. De genomför konkreta stödåtgärder, informationsinsatser och viss forskning, allt med målsättningen att förbättra möjligheterna för fjällräven att överleva och sprida sig i de fjällområden som vi delar mellan Nord- & Sør-Trøndelag fylken och Jämtlands län.

  www.fellesfjellrev.se