Lyckad satsning från barnboksförlag

 • Pressmeddelande från Bokförlaget Opal 2014-05-08

  Hösten 2013 offentliggjordes den PISA-studie som visade att läsförståelsen bland svenska skolelever har minskat markant. Med bakgrund av detta valde Berghs förlag och Bokförlaget Opal att göra en stor satsning på läsning med boksamtalet i fokus - projekt Bokprat.

  Bokprat, som leds av Anna Hjerpe, har sedan starten varit en stor succé med över 40 bokprat gjorda och inbokade runt om i landet. Förlagen har gemensamt valt att förlänga projektet till mitten av december 2014, då intresset varit så stort bidrar förlägningen till att fler bokprat hinns med.

  Bokprat erbjuds främst till skolor och bibliotek och är dessutom kostnadsfritt. Samtalet skäddarsys utifrån behov och intresse, så varje Bokprat är i sig unikt.

  Det är ett projekt som har läslusten som största fokus och där barns läsning och lust till att läsa är det absolut viktigaste.

  
Mer information om projektet via sociala medier finns här: 
www.pratabok.comwww.facebook.com/pratabok

Det går även att boka Bokprat via mejl:
pratabok@gmail.com
  Kontaktuppgifter
:

  Kontaktperson för press, bilder, bokningar är: 
Anna Hjerpe, projektledare och bokpratare: 0708-407613, annahjerpe@icloud.com
  Läs mer www.annasbokstaver.com   Berghs förlag: Lena Andersson, förlagschef: 070-654 0110

  Läs mer www.berghsforlag.se  Bokförlaget Opal: Catrine Christell, förläggare: 08-28 21 53

  Läs mer www.opal.se