För mer information om Carim Nahaboo, kontakta oss här på förlaget.