För mer information om Angela Gotborn, kontakta oss här på förlaget.