För mer information om Christian Becker, kontakta oss här på förlaget.