För mer information om Daniel Miyares, kontakta oss här på förlaget.