För mer information om Dr Dominic Walliman, kontakta oss här på förlaget.