För mer information om Elisabeth Helland Larsen, kontakta oss här på förlaget.