För mer information om Elisbeth Helland Larsen, kontakta oss här på förlaget.