För mer information om Fibben Hald, kontakta oss här på förlaget.