För mer information om Gunna Grähs, kontakta oss här på förlaget.