För mer information om Hans de Beer, kontakta oss här på förlaget.