För mer information om Jack Wallentin, kontakta oss här på förlaget.