För mer information om Jens Ahlbom, kontakta oss här på förlaget.