För mer information om Jesper Jenemark, kontakta oss här på förlaget.