För mer information om Karin Andersson, kontakta oss här på förlaget.