För mer information om Lena Sj;erg, kontakta oss här på förlaget.