För mer information om Malin Anclair, kontakta oss här på förlaget.