För mer information om Peder Christen Asbjörnsen, kontakta oss här på förlaget.