För mer information om Sven Bak, kontakta oss här på förlaget.