Digitala bokpresentationer

Eftersom våren och sommarens event blev inställda på grund av Covid-19 har vi velat hitta andra vägar för att låta våra upphovspersoner synas. Detta gör vi bland annat genom digitala bokpresentationer. De upphovspersoner som har velat och kunnat, och som är aktuella med böcker nu under våren och sommaren, har fått spela in filmer där de berättar om sina böcker.

Vi har sedan valt att sätta samman dessa filmer till totalt fem olika filmer och teman.

Filmerna kommer släppas löpande, varje måndag framöver och ni hittar dem här, på vår Youtubekanal.