Jag är staden nominerad till Peter Pan-priset

 Jag är staden av den ukrainska författaren Iryna Ozymok, illustrerad av Anna Ivanenko är nominerad till 2024 års Peter Pan-pris, som delas ut till en översatt bok som breddar och berikar den svenska barn- och ungdomsboksvärlden.

Motiveringen lyder,
”Det är en rikt illustrerad facklitterär bok för unga människor om staden som fenomen. Anslaget som löper genom hela boken är att det är högst levande människor som skapar staden och utan dessa människor är staden tom och meningslös. Detta perspektiv skapar en kollektivberättelse om staden som fenomen som visar goda exempel på vad vi människor kan skapa tillsammans. För det är just så jag läser boken, som en berättelse om att människor som arbetar för något gemensamt kan skapa mer än vad en enskild person förmår. Därigenom blir den här faktaboken också en framtidsriktad bok med ett pockande budskap: Tillsammans kan vi människor förändra staden vi bebor till det bättre. Detta synliggörs bland annat genom alla de ingångar till staden som presenteras; ett historiskt perspektiv, samhällsbyggandet med hjälp av en gemensam plånbok, val av transportmedel, vatten- och elförsörjning, sopsortering och skräp, säkerhet och trygghet sin stad är några aspekter som behandlas. De många ämnena bottnar samtliga i ett kollektivistiskt tänkande om vikten av att skapa en hållbar stad. ”Motiveringen lyder,
Det är en rikt illustrerad facklitterär bok för unga människor om staden som fenomen. Anslaget som löper genom hela boken är att det är högst levande människor som skapar staden och utan dessa människor är staden tom och meningslös. Detta perspektiv skapar en kollektivberättelse om staden som fenomen som visar goda exempel på vad vi människor kan skapa tillsammans. För det är just så jag läser boken, som en berättelse om att människor som arbetar för något gemensamt kan skapa mer än vad en enskild person förmår. Därigenom blir den här faktaboken också en framtidsriktad bok med ett pockande budskap: Tillsammans kan vi människor förändra staden vi bebor till det bättre. Detta synliggörs bland annat genom alla de ingångar till staden som presenteras; ett historiskt perspektiv, samhällsbyggandet med hjälp av en gemensam plånbok, val av transportmedel, vatten- och elförsörjning, sopsortering och skräp, säkerhet och trygghet sin stad är några aspekter som behandlas. De många ämnena bottnar samtliga i ett kollektivistiskt tänkande om vikten av att skapa en hållbar stad. 

Bilderna berikar innehållet och är rika på detaljer. Genom att studera dem väcks många frågor till liv hos läsaren. De kräver tid att upptäcka allt som finns i bilden. Tid för att förklara. Tid att pröva olika perspektiv genom att förklara flera gånger på olika sätt. Men barn har tid och de är värda att vi ger dem det. Sammanfattningsvis: Detta är en angelägen och utmanande bok.” – Margaretha Ullström, Ibby Sverige