Manus

Har ni skrivit ett manus så läser vi det gärna. 

Vi har gemensam manusgrupp tillsammans med Berghs förlag. Om du önskar skicka in ett manus specifikt till Berghs ska det anges i ämnesraden.

Skicka ert manus i lågupplöst PDF- eller Word-format till manus@opal.se. Vi uppskattar om ni inte skickar era filer med en webbaserad filsändare, t.ex. Dropbox, WeTransfer eller Sprend, eftersom det försvårar vår hantering.

Vi läser alla manus som kommer in till förlaget, men på grund av hög arbetsbelastning kan det ta upp till tre månader innan ni hör något från oss. Men alla får svar.

När det gäller bilderböcker vill vi se både text och bild tillsammans. Vi anser att det är svårt att ta ställning till det ena utan det andra. För att göra en rättvis bedömning vill vi se minst tre färdiga uppslag och skisser på resten av boken.
Texter utan bilder bedöms ej.

Vill du som illustratör kontakta oss, maila till illustrationer@opal.se