Ta chansen att skapa eller fylla på ert skolbibliotek!

Vet du om att det finns ett Statsbidrag för 2024 som din skola kan ta del av?

Statsbidraget ska användas till tryckta skönlitterära och facklitterära böcker till förskolan, förskoleklassen och lågstadiet. Syftet är att öka alla barns tillgång till böcker och skapa ökad läsglädje.

Vem kan söka statsbidraget?

Bidraget kan sökas av kommunala, statliga, fristående och övriga huvudmän för förskola, förskoleklass, lågstadiet, anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan.

När kan det användas?

Bidraget ska användas för kostnader för inköp av skönlitterära och facklitterära böcker under perioden 1 januari–31 december 2024. Det innebär att ni kan använda bidraget till att ersätta kostnader som ni både har haft och väntas ha under det aktuella året.

 

Hur mycket ersättning kan ni söka?

För bidragsomgången 2024 finns det 176 miljoner kronor att fördela. Alla huvudmän som kan ta del av bidraget får en bidragsram. Den totala summan bidrag som ni kan begära ut vid aktuellt tillfälle framgår av bidragsramen. Ladda ner de beslutade bidragsramarna här

Hur söker man?
Begäran om utbetalning för ersättning av genomförda eller kommande inköp kommer att vara öppen 1 september–1 oktober 2024 i e-tjänsten för statsbidrag.

Från 2025 kommer det även att vara möjligt att söka statsbidrag för mellanstadiet och högstadiet, samt för gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan.

 

Mer information om Statsbidraget kan du hitta på Skolverkets hemsida

Ta del av våra boktips för skolan

Ta del av en skolanpassad katalog framtagen av Bokförlaget Opal, Berghs förlag och Vox by Opal. Ladda ner en pdf här, eller kontakta förlagen för att få en fysisk katalog skickad till dig. Du kan även beställa den genom Förlagssystem utan kostnad, ISBN 9789172268388.