Cecilia Sidenbladh

Cecilia Sidenbladh växte upp i Stockholm. Mellan 1983 och 1985 gick hon en dramatikerutbildning på deltid på Dramatiska Institutet. Hon disputerade och blev fil. dr i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet 1988. I samarbete med tecknaren och konstnären Tord Nygren skriver Sidenbladh även historiska barnböcker.