Manusstopp

På grund av stor arbetsbelastning och semestertider kommer vi ha ett manusstopp i juni, juli och augusti. Inga manus som kommer in under denna tiden kommer att bedömas eller sparas. Välkomna att skicka in manus igen i september!