Om förlaget

Bokförlaget Opal startades 1973 av Bengt Christell och Valborg Segerhjelm. Vid starten köptes den villa i Mariehäll, i Bromma utanför Stockholms innerstad, där kontoret fortfarande ligger. Redan från början har förlaget varit inriktat på kvalitetslitteratur för barn och ungdomar. Än idag är Opal ett starkt, oberoende och familjeägt förlag.

Idén till barnboksförlaget tog form när Bengt och Valborg arbetade tillsammans på Tidens förlag. De hade en dröm om att starta ett eget förlag med stark familjär känsla och kvalitetsinriktad litteratur med barnet i fokus. Under de första åren gav Opal nästan enbart ut översatt litteratur då förläggarna hade en mycket bra relation till bland annat flertalet danska och tyska förlag. Med tiden började de se sig om efter svenska upphovsmän och initierade en bilderbokstävling 1983 för att hitta dessa. I denna tävling deltog både Sven Nordqvist och Anna Höglund. Sedan dess har utgivningen utvecklats och numera finner man till större delen svenska original på Opals nyhetslistor. Men fortfarande översätts böcker från flertalet länder. I Opals utgivning återfinns såväl Almapristagare som Augustvinnare och idag är förlagets svenska upphovsmän spridda över världen.

Tack vare Valborgs passion för lättlästa böcker, som vid förlagets start inte existerade i Sverige men däremot var vanliga i Danmark,började Opal tidigt översätta och ge ut Lättläst. Denna serie böcker etablerade sig snabbt hos målgruppen och blev en viktig del av förlagets utgivning. Därmed var Opal först i Sverige med att publicera lättlästa böcker – böcker som är lätta att läsa men ändå med ett innehåll anpassat för läsarens ålder. De flesta av dessa lättlästa böcker var också inlästa på kassettband och fanns såldes som ”Bok och Band”.

Med åren har utgivningen av Lättläst minskat i takt med att andra delar av utgivningen växt sig starkare samtidigt som andra aktörer på marknaden etablerat sig på området. Men Lättläst är något som Opal alltid varit stolt över och något som varit viktigt när man haft barnen i fokus. Alla barn ska kunna hitta en bok som passar dem.

Bengt Christell var under 80-talet en av initiativtagarna till Barnens bokklubb tillsammans med Astrid Lindgren, Marianne Eriksson från Eriksson & Lindgren, och Opal var en av delägarna till bokklubben fram till 2017, när den såldes till Norstedts. Opal är också en av delägarna till Berghs förlag.

2017 startades dotterförlaget Vox by Opal som ger ut böcker för unga vuxna. En satsning för att etablera sig med ett starkt varumärke hos målgruppen med böcker som berör, böcker som kan uppskattas av såväl ungdomar som vuxna. 

2019 instiftade förlaget ett pris för att hedra minnet av Bengt Christell, Bengt Christell-priset. Priset delas ut vartannat år och vinnaren utses på Bengts födelsedag den 25 januari. 

Läs mer om Bengt Christell-priset genom att klicka på denna länk.

Idag består Opal av 8 anställda och drivs av Bengts dotter Catrine. Hög kvalitet, familjär känsla och barnen i fokus är fortfarande de viktigaste ledorden inom förlaget.