Dömda kvinnor – Förbryterskor i Sveriges historia

 • ISBN: 9789172262133
 • Åldrar: 9-12 år
 • Kategorier: Fakta
 • Utgivningsdatum: 2020-03-08
 • Sidantal: 72
 • ISBN: 9789172264403
 • Åldrar: 9-12 år
 • Kategorier: Fakta
 • Utgivningsdatum: 2020-10-28
 • Sidantal:
 • ISBN: 9789172265578
 • Åldrar: 9-12 år
 • Kategorier: Fakta
 • Utgivningsdatum: 2021-11-19
 • Sidantal:

I den här illustrerade faktaboken möter vi kvinnor ur Sveriges historia. Och får genom dramatiserade berättelser en inblick i deras öden. De flesta av dessa kvinnor kan varken kallas förebilder, hjältar eller pionjärer utan det de har gemensamt är att alla gjorde sig skyldiga till och dömdes för olika typer av brott.   

Vad som anses brottsligt och straffbart har förändrats genom tiderna och flera av dessa förbryterskors handlingar är inte brottsliga idag. Genom att dra paralleller till dagens Sverige visar de här fascinerande livsödena hur brott, straff och samhälle har förändrats genom tiderna. De visar också hur synen på kvinnor har förändrats, hur kvinnor dömts annorlunda än män och hur rika dömts annorlunda än fattiga.