Kalle Güettler

Kalle Güettler är född 1949 i Stockholm, uppvuxen i Traneberg, London, Boden och Djursholm. En dag i veckan jobbar han som skolbibliotekarie och de andra dagarna ägnar han åt sin författarskap. Kalle har vunnit Reykjavik Scholastic Prize 2007 för Stora monster gråter inte (tillsammans med Áslaug Jónsdóttir och Rakel Helmsdal).

Titlar av Kalle Güettler