Staffan Ullström

Staffan Ullström är målare, tecknare och grafiker som oftast tecknar natur och djur, framförallt fåglar. Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala är exempel på ställen där han ställt ut sina konstverk.