Sofis svampbok

Om de vanligaste svamparna i skog och mark. Sofi lär oss vilka som är ätliga och vilka man ska akta sig för.