Lena Arro

Lena Arro har skrivit böcker för barn och unga sedan debuten 1991.

2021 kom första delen i hennes senaste serie ut, Hemera Nattdotters Flexibla Konsultbyrå – Spökgymnasten. Under 2022 kommer de två efterföljande delarna, Glasskampen och Monsterbanan. 
Hemera Nattdotter är en flexibel konsult som driver Hemera Nattdotters flexibla konsultbyrå – bäst på det mesta och bäst när det gäller.