Foto: Jonas Goldmann

Mats Wahl

Mats Wahl föddes 1945 i Malmö. Han är uppväxt på Gotland och i Stockholm. Efter att han som sextonåring upptäckt Ernest Hemingway vaknade författardrömmarna. Han har studerat litteraturhistoria och socialantropologi och arbetat som outbildad lärare i nästan tjugo år varav tio år med sorgsna och rasande ungdomar på specialinstitutioner. Arbetet med ungdomar väckte tankar kring hur det känslomässiga bagaget kan komma att påverka livet. I många av sina berättelser söker han gestalta erfarenheter från arbetet med ungdomar i kris. Mats Wahl är en efterfrågad föredragshållare och seminarieledare. Förutom romaner har han skrivit filmmanus, manus till TV-serier och teaterpjäser. Sedan 1978 har Mats Wahl publicerat sex fackböcker om skolan. På www.storyland.se finns artiklar bl a om anlagda skolbränder och om kameraövervakning av skollokaler. Mats Wahl har publicerat ett drygt 40-tal böcker och är översatt till ett dussin språk.