Jørgen Moe

Moe nedtecknade och sammanställde tillsammans med Asbjørnsen folksagorna i Norske folkeeventyr under 1840-talet. De två hade träffats första gången 1827 och blivit nära vänner.

Den första samlade utgåvan av folksagorna förelåg 1851-1852. Sagorna utgavs utifrån idén att de inte fick bearbetas, utsmyckas eller läggas poetiskt till rätta. Publiceringen innebar ett genombrott för dialektinslag i litteraturen. Därför är Norske folkeeventyr inte endast folkkär läsning, utan även en milstolpe i utvecklingen på väg mot ett eget norskt skriftspråk skilt från danskan.