Privat bild

Maj Fagerberg

Maj Fagerberg är född i Dalarna 1947. Hennes far arbetade vid järnvägen. Familjen flyttade mellan olika tjänstebostäder som ofta låg djupt in i skogen. Skogen blev för Maj Fagerberg inte bara en lekplats utan också en källa till tröst och inspiration. Under skolåren tecknade hon mycket och drömde om att få fortsätta på Konstfack. Av drömmen om att gå på Konstfack blev det nu intet men hennes väg ledde ändå till vad hon då hoppades på att få göra, sina bilder. 

Sedan dess har Maj gjort otaliga vackra naturböcker både faktaböcker med texter av Stefan Casta och egna bilderböcker för små barn som utspelar sig i naturen.